Koers

Second Trilateral Seaport Conference, 17th of May 2018

Waddenzeehavens van Denmarken, Duitsland en Nederland organize this conference in the Willemshaven in the Port of Harlingen.
At the conference the organising ports will sign a letter of intent which will be submitted to the 13th Trilateral Governmental Declaration on the Protection of the Wadden Sea (May 18th, Leeuwarden).
The conference will be a platform for inspiring dialogs, workshops and cooperative learning between port businesses and associations, innovators on sustainable ports, NGO’s, governmental organisations, knowledge institutes and ports.
You can sign up by sending your names and organisation to conference@waddenseaports.com. For more information check out www.waddenseaports.com.
It is possible to contribute to the market regarding the challenges of sustainability for the German, Danish and Dutch Wadden Sea Ports., contact us by sending your suggestion to conference@waddenseaports.com
or call Arjen Bosch +31 6 54 604 919.

Trilateral Working Conference, 20th of June 2016

The Dutch Programs “Wadden Sea Harbours” and “Rich Wadden Sea” organised the Trilateral UNESCO port conference, on the 20th of June 2016. including nine workshops on sustainability of ports. At the conference the European Sea Port Organisation (ESPO) awarded EcoPort PERS certificates to all Wadden Sea Ports. The reports of the conference, the workshops and the press release on the awarding of the EcoPort certificates can be found on the conference page.

Programma Waddenzeehavens

De havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl nemen deel aan de Raad van Advies Waddenzeehavens, dat een gezamenlijk programma aanstuurt. De havengemeenten namen hun verantwoordelijkheid in de samenwerking in een bestuurlijk statement over de afgesproken gezamenlijke koers.

Trilateral Working Conference, 20th of June 2016

The Dutch Programs “Wadden Sea Harbours” and “Rich Wadden Sea” organised the Trilateral UNESCO port conference, on the 20th of June 2016. including nine workshops on sustainability of ports. At the conference the European Sea Port Organisation (ESPO) awarded EcoPort PERS certificates to all Wadden Sea Ports. The reports of the conference, the workshops and the press release on the awarding of the EcoPort certificates can be found on the conference page.

Waddenzeehavendebat 2013

Op 20 november vond in de remonstrantse kerk in Groningen het Waddenzeehavendebat plaats. Tijdens dit debat komen alle ontwikkelingen samen die de Waddenzeehavens samen in de afgelopen periode in gang hebben gezet. Ook werd vooruit gekeken naar wat de havens de komende periode bezig zal houden.

Het debat werd door ruim 100 professionals bezocht, uit de disciplines havenbedrijven, overheden en belangengroeperingen. De sfeer is er een van samen optrekken. De onderwerpen Visserij, LNG, Building with Nature, Gezamenlijk profileren, Ecoports en Scheepsbouw zijn bediscussieerd in workshop. In een plenaire discussie vonden partijen elkaar in deze onderwerpen. Op basis van de discussie kan het projectteam deze onderwerpen nu oppakken op een manier die draagvlak garandeert. Draagvlak dat op zijn beurt positief is als een aanvraag voor het Waddenfonds wordt gedaan.

Voor een verslag van het Waddenzeehavendebat klik hier.

De Waddenzeehavens

Dat dit debat tot gedragen oplossingen leidt is het gevolg van een jarenlange samenwerking. Het Regionaal College Waddengebied (RCW) startte in het voorjaar 2010 het project “Specialisatie en profilering Waddenzeehavens”. Het RCW wil de aantrekkingskracht van de havens vergroten door een heldere profilering van elk van de havens. In essentie wil het RCW bevorderen dat men daarbij bewuster omgaat met de belasting van het Waddengebied.

Tijdens het Waddenzeehavendebat op 11 juni 2012 besloten de havengemeenten Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl, in de voetsporen van het RCW-project een programma Waddenzeehavens op te zetten. Zij willen verkennen hoe ze samenwerking, specialisatie en profilering kunnen laten groeien en daarbij hun natuurlijke ligging aan de Waddenzee als “unique selling point” verder te ontwikkelen. Zij spraken een gezamenlijke koers af:

Koers Waddenzeehavens

Specialiseren op basis van ’natuurlijke’ economische kracht

  • Gaan voor energietransitie
  • Vol inzetten op Topsectoren

Unesco-havens

  • Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand
  • Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee
  • Milieubewust gevoerde havenbedrijven

Gezamelijk profileren

Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds

 

Arjen Bosch (de Laar) treedt op als projectmanager.