Koers

Second Trilateral Seaport Conference, 17th of May 2018

Danish, German and Dutch ports organised on May 17th 2018 the second Trilateral port conference in Harlingen. The conference was a platform for inspiring dialogs, workshops and cooperative learning between port businesses and associations, innovators on sustainable ports, NGO’s, governmental organisations, knowledge institutes and ports. At the conference Isabelle Ryckbost, the Secretary General of ESPO, handed over eight EcoPort certificates for the ports of Cuxhaven, Brake, Jade Weser, Groningen Seaports, Harlingen, Den Oever and Den Helder.

The Dutch Wadden Seaports and Wadden Nature Coalition signed the Pact of Marrum in which they made arrangements for a common strategy of port and nature development.

The organizing ports launched the website www.waddenseaports.com and signed a Letter of intent to start a trilateral port cooperation.

Cas König, CEO of Groningen Seaports will explain the Letter of intent and the Pact of Marrum next day to the ministers on the Trilateral Governmental Conference on the protection of the Wadden Sea in Leeuwarden. The ministers appreciated the progress made by the ports in their declaration.

Download the dutch version of the Pact of Marrum.

Trilateral Working Conference, 20th of June 2016

The Dutch Programs “Wadden Sea Harbours” and “Rich Wadden Sea” organised the Trilateral UNESCO port conference, on the 20th of June 2016. including nine workshops on sustainability of ports. At the conference the European Sea Port Organisation (ESPO) awarded EcoPort PERS certificates to all Wadden Sea Ports. The reports of the conference, the workshops and the press release on the awarding of the EcoPort certificates can be found on the conference page.

Programma Waddenzeehavens

De havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl nemen deel aan de Raad van Advies Waddenzeehavens, dat een gezamenlijk programma aanstuurt. De havengemeenten namen hun verantwoordelijkheid in de samenwerking in een bestuurlijk statement over de afgesproken gezamenlijke koers.

Trilateral Working Conference, 20th of June 2016

The Dutch Programs “Wadden Sea Harbours” and “Rich Wadden Sea” organised the Trilateral UNESCO port conference, on the 20th of June 2016. including nine workshops on sustainability of ports. At the conference the European Sea Port Organisation (ESPO) awarded EcoPort PERS certificates to all Wadden Sea Ports. The reports of the conference, the workshops and the press release on the awarding of the EcoPort certificates can be found on the conference page.

Waddenzeehavendebat 2013

Op 20 november vond in de remonstrantse kerk in Groningen het Waddenzeehavendebat plaats. Tijdens dit debat komen alle ontwikkelingen samen die de Waddenzeehavens samen in de afgelopen periode in gang hebben gezet. Ook werd vooruit gekeken naar wat de havens de komende periode bezig zal houden.

Het debat werd door ruim 100 professionals bezocht, uit de disciplines havenbedrijven, overheden en belangengroeperingen. De sfeer is er een van samen optrekken. De onderwerpen Visserij, LNG, Building with Nature, Gezamenlijk profileren, Ecoports en Scheepsbouw zijn bediscussieerd in workshop. In een plenaire discussie vonden partijen elkaar in deze onderwerpen. Op basis van de discussie kan het projectteam deze onderwerpen nu oppakken op een manier die draagvlak garandeert. Draagvlak dat op zijn beurt positief is als een aanvraag voor het Waddenfonds wordt gedaan.

Voor een verslag van het Waddenzeehavendebat klik hier.

De Waddenzeehavens

Dat dit debat tot gedragen oplossingen leidt is het gevolg van een jarenlange samenwerking. Het Regionaal College Waddengebied (RCW) startte in het voorjaar 2010 het project “Specialisatie en profilering Waddenzeehavens”. Het RCW wil de aantrekkingskracht van de havens vergroten door een heldere profilering van elk van de havens. In essentie wil het RCW bevorderen dat men daarbij bewuster omgaat met de belasting van het Waddengebied.

Tijdens het Waddenzeehavendebat op 11 juni 2012 besloten de havengemeenten Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl, in de voetsporen van het RCW-project een programma Waddenzeehavens op te zetten. Zij willen verkennen hoe ze samenwerking, specialisatie en profilering kunnen laten groeien en daarbij hun natuurlijke ligging aan de Waddenzee als “unique selling point” verder te ontwikkelen. Zij spraken een gezamenlijke koers af:

Koers Waddenzeehavens

Specialiseren op basis van ’natuurlijke’ economische kracht

  • Gaan voor energietransitie
  • Vol inzetten op Topsectoren

Unesco-havens

  • Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand
  • Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee
  • Milieubewust gevoerde havenbedrijven

Gezamelijk profileren

Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds

 

Arjen Bosch (de Laar) treedt op als projectmanager.