Wadanders2

Bijlagenboek bij Wad anders

Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied.

Uitgave ministerie van Economische Zaken. November 2004, publicatienummer 04OI06
pdf 69 pagina’s.

Het bijlagenboek beschrijft de organisatie van het project duurzaam SEOW, geeft in tabellen een sociaal economische analyse van het gebied, en geeft een analyse van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen (SWOT’s) van het Waddengebied.