Wad anders dan in 2003

Wad anders dan in 2003

pdf 16 pagina’s

De Laar (voorheen de Coulissen) liet in december 2010, onder de titel “Wad anders dan in 2003”, een update maken van cijfers uit het bijlagenboek en de bevindingen van het eindrapport “Wad anders – Een sociaal economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied”.