20161201 Raad van Advies

1 december 2016 Raad van Advies

De Raad van Advies kwam bijeen op Landgoed Oranjewoud bij Heerenveen dat gedeeltelijk in beheer is bij Staatsbosbeheer. Centraal stond de presentatie van de beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee van I en M en de inbreng van de Waddenzeehavens daarbij. Ook werd ingestemd met de aanvraag van een review over de economische visie van de Waddenzeehavens bij de Waddenacademie.
Agenda en leidraad
Verslag