20170101 schrijfteam

Deelname aan schrijfteam Structuurvisie Waddenzee

Nadat de inbreng van de Waddenzeehavens in de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee is verwerkt, nodigde IenM de Waddenzeehavens uit om deel te nemen aan een schrijfteam dat voorstellen doet voor een kabinetsreactie en een plan van aanpak voor een Gebiedsagenda Waddengebied. Groningen Seaports en de secretaris van de Raad nemen deel aan het schrijfteam.