20170607 economisch perspectief

7 juni 2017 Economisch perspectief Waddenzeehavens (deel 1)

De deelnemers geven aan welke scenario’s zij van belang achten voor de economische ontwikkeling van de Waddenzeehavens.