20170906 Economisch perspectief deel3

6 september 2017 Economisch perspectief Waddenzeehavens (werkatelier deel 3)

Tussen 29 juni en 6 september zijn meerdere bijeenkomsten gehouden en bilaterale gesprekken per haven gevoerd om maatregelen per scenario te formuleren. In deze bijeenkomst zijn alle maatregelen beoordeeld en gerubriceerd. De focus lag vooral op het aggregeren van maatregelen per scenario en de generieke maatregelen.