Delfzijl

Delfzijl

Haven van Delfzijl De Handelshaven in Delfzijl is primair gericht op zeetransport, heeft zeer moderne en goed uitgeruste handelskades met een ruime op- en overslagcapaciteit en hoogwaardige laad- en losfaciliteiten. Delfzijl richt zich vooral op de chemie en op de metaalsector. Bij Delfzijl bevinden zich twee grote warmtekracht- centrales. Rond de haven liggen verschillende gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven en instanties: een loodsdienst, sleepdienst, vastmakers, stuwadoors en de Koninklijke Marechaussee.

De Handelskades Oost en West en de Damsterhaven worden ook tot de Handelshaven gerekend, maar hebben geen laad- en losfaciliteiten. Dit deel van de haven ontwikkelt zich tot de maritieme toeristische trekpleister van Delfzijl, met een gezellige havenboulevard, kleine maritieme bedrijven en een jachthaven. De Handelskade Oost heeft in totaal 850 meter kade waaraan algemene lading en bulkgoederen worden overgeslagen. Achter deze kade zijn twee stuwadoorsbedrijven gevestigd. Deze verzorgen de op- en overslag van hout, containers, papier, hardhouten stammen, China klei (kaolien, voor de papierindustrie), pulp, veevoeder en diverse andere goederen.