Eemshaven

Eemshaven

Eemshaven De Eemshaven is in eerste instantie gericht op zeetransport, op- en overslag en industriële activiteiten met omvangrijke bulktransporten, en in mindere mate op scheepsbouw. Het is de tweede diepzeehaven van Nederland wat betreft diepgang. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor de agro-industrie, andere ruimtevragende en/of zware industriële activiteiten en de scheepsbouw. De nabijgelegen Eemscentrale maakt de haven aantrekkelijk voor energie-intensieve bedrijven en bedrijven die gebruik maken van restwarmte en CO2.

De Handelskade omvat het gebied tussen de Julianahaven en de Emmahaven en het gedeelte ten westen van de Emmahaven. Aan de westkant van de Emmahaven ligt het Service Centrum Eemshaven een bedrijfsverzamelgebouw met tal van kleine dienstverlenende bedrijven – en is het Zeemanshuis en de KNRM gehuisvest. Aan de noordzijde van Handelshaven ligt 1150 meter kade waaraan rollend materieel, containers en algemene lading wordt op- en overgeslagen. Aan deze kade liggen drie stuwadoorsbedrijven die papier, vis en vleesproducten (gekoeld), suiker en algemene lading op- en overslaan. De Handelskade wordt ook regelmatig gebruikt voor projectladingen en andere logistieke activiteiten zoals het afbouwen van grote cruiseschepen of het plegen van onderhoud aan boorplatforms