Lauwersoog

Lauwersoog

Haven LauwersoogNa sluiting van de Lauwerszee in de jaren ’60 werd Lauwersoog de vervangende visserijhaven voor Zoutkamp. Inmiddels liggen hier ongeveer 80 viskotters die met name garnalen aanlanden voor de visafslagcombinatie Urk/Harlingen/Lauwersoog. De verwachting is dat de faciliteiten voor de visserij medio 2014 sterk worden uitgebreid. Lauwersoog is als Blueport en garnalencluster een van de centra in Nederland waar de transitie naar duurzame visserij wordt uitgevoerd.

Van Lauwersoog vertrekt dagelijks de veerverbinding met Schiermonnikoog. Met 1,8 miljoen bezoekers op jaarbasis fungeert Lauwersoog als een belangrijk focuspunt voor bezoekers. Veel mensen bezoeken de horecavoorzieningen voor een visje bij het Wad en trekken met boot, fiets of te voet Nationaal Park Lauwersmeer in. Vanuit gemeente de Marne en Provincie Groningen is en wordt de komende jaren geïnvesteerd in de toeristisch-recreatieve infrastructuur. In en rond Lauwersoog zijn diverse organisaties actief op het gebied van vis- en natuurbeheer, kleinschalige visserij en streekgebonden recreatie.