Organisatie

Organisatie

Het programma richt zich op de havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl. Het programma stelt zich ten doel om de Koersnotitie Waddenzeehavens (zie homepage) te faciliteren. De organisatieopzet staat hieronder aangegeven:

Organisatieschema

Opdrachtgever van het programmateam zijn de bovengenoemde Waddenzeehavengemeenten. Programmamanager is Arjen Bosch (de Laar), die in het programmateam deel neemt. Verder zijn havenmedewerkers, Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee ook deelnemer van het Programmateam. Het programma wordt bestuurd door een Raad van advies, bestaande uit de volgende personen:

Raad van Advies